SŁAWOMIR SOSNOWSKI Marszałek Województwa Lubelskiego

serdecznie zaprasza

 

na konferencję pt. „Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF",

 

która odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

w filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej

(ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska)

Program:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.30 Przywitanie uczestników spotkania.

Działania samorządu na rzecz walki z ASF

Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego

 

10 30-11.30 Znaczenie dzików w szerzeniu się ASF

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach

 

11.30-12.30 Czynniki genetyczne warunkujące produkcję wołowiny

dr inż. Piotr Stanek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

12.30-13.00 Przerwa kawowa

 

13.00-14.30 Metody i modele produkcji wołowiny

dr hab. Witold Chabuz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

14.30-15.30 Produkcja bydła mięsnego praktyce

Krzysztof Świderski, Przedstawiciel producentów bydła mięsnego

 

15.30-16.00 Panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji

 

16.00-16.30 Degustacja potraw regionalnych