W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 23 stycznia 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 29 stycznia 2020 r.     do godz. 23:59   wprowadza się drugi stopień alarmowy ( stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy ( stopień ALFA ) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień  ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej.

Alarmy zostały wprowadzone w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w których uczestniczyć będą delegacje z kilkudziesięciu państw. Wprowadzone stopnie alarmowe oznaczają:alarm

  • Wprowadzony pierwszy stopień alarmowy ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Zadania przewidziane do realizacji przez organy administracji publicznej po wprowadzeniu stopnia alarmowego to m. in.: wzmożona ochrona i większa kontrola obiektów użyteczności publicznej, informowanie służb w przypadku zagrożenia, sprawdzanie działania środków łączności i procedur alarmowych.
  • Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP- zwiększenie czujności i bezpieczeństwa teleinformatycznego, sprawdzenie stanu infrastruktury teleinformatycznej, współpraca z centrami zarządzania kryzysowego.

alarm bombowy