Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Rokitnie zakończył realizację Programu FEAD 2014-2020 – Podprogram 2017.

Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą żywnościową objęto 201 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie.

Wydano 10 ton 208 kg żywności co stanowi 1800 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej odbyło się sześć warsztatów dla 61 osób.

Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie.

 

Sekretarz ZG PKPS

Krystyna Mikołajczuk