Rokitno 01.07.2019 r.

            Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Rokitnie informuje, że przy współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zakończył realizację Programu Europejskiego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018.

            Program realizowany był od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Pomocą żywnościową objęto 230 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie wydano 1840 paczek, co stanowi 11 ton 282 kg 500 g. W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej odbyły się cztery warsztaty edukacyjne i kulinarne
z zakresu zdrowego żywienia dla 46 osób.

            Jednocześnie informujemy, że Podprogram 2019 rozpoczyna się od sierpnia 2019 r.
i będzie trwać do maja 2020 r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie w dniach od 01.08.2019 r. do   31.08.2019 r.