Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1036L, zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek drogi powiatowej Nr 1035L na odcinku Biała Podlaska (skrzyżowanie z dr pow. 1037L w m. Grabanów) – Rokitno . Planowany termin wykonania warstwy ścieralnej - w okresie: od 5 sierpnia do 6 września 2019r. Zamknięcie drogi zostanie podzielone na odcinki.

Odcinek od końca zakresu robót (koniec miejscowości Rokitno) do skrzyżowania z dr powiatową 1039L wraz z rondem w m. Rokitno w okresie: od 5 do 7 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1039L do skrzyżowania drogą powiatową 1038L w m. Kaliłów w okresie: od 8 do 20 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1038L do skrzyżowania drogą powiatową 1037L w m. Julków w okresie: od 21 do 22 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1037L przez miejscowość Grabanów  w okresie: od 23 do 27 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1037L do granicy gminy (most na rzece Klukówka)  w okresie: od 02 do 06 września. Czas trwania wykonania warstwy ścieralnej w poszczególnych etapach może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W dniach 28 sierpnia - 01 września na drodze powiatowej 1036L nie będą prowadzone roboty nawierzchniowe, droga będzie udostępniona dla ruchu pojazdów.

Jednocześnie informujemy, iż zalecany objazd będzie odbywał się wg załączonych schematów objazdu.  

Schemat 1

Schemat 2

Schemat 3

Schemat 4

Schemat 5