Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Rokitno z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rokitno.

Treść zarządzenia z załącznikami.