Wsparcie dla osób doznających przemocy w rodzinie

#stopprzemocy

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Informujemy o bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Ponadto osoby doświadczające przemocy w rodzinie w celu uzyskania wsparcia mogą kontaktować się telefonicznie z pracownikami socjalnymi GOPS w Rokitnie, Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, pod nr tel.: (83) 324 35 65, Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr tel. (83) 345 35 64.

Kontakt z instruktorem uzależnień Panem Robertem Leśniakiem tel. 530 457 657
w drugą i w czwartą środę miesiąca w godz. 8.00-10.00 (osoby z problemem alkoholowym oraz członkowie ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego).

Pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą można uzyskać w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska tel. 885 153 253.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH FORM WSPARCIA

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” TEL. 800 12 00 02