Podatki i opłaty lokalne.

W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie kraju oraz wprowadzonymi  ograniczeniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się COVID–19, w trosce o  Państwa bezpieczeństwo,  zachęcamy do korzystania z bankowości elektronicznej i regulowania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat za odpady komunalne na rachunki bankowe Urzędu Gminy Rokitno:

  • podatki i opłaty lokalne – Nr rachunku: 27 8037 0008 0420 0156 2000 0080 Bank Spółdzielczy Łomazy,
  • odpady komunalne – Nr rachunku: 36 8037 0008 0420 0156 2000 0500 Bank Spółdzielczy Łomazy.

Osoby, które nie mają możliwości do regulowania zobowiązań przelewem bankowym, mogą dokonać wpłaty za pośrednictwem inkasenta (Sołtysa).

Prosimy, o wcześniejsze uzgadnianie telefoniczne z Sołtysem swojej miejscowości takiej formy wpłaty.

Jednocześnie informuję, iż organ podatkowy nie ma upoważnienia ustawowego do zaniechania poboru podatku.

                                                                                                                Wójt Gminy Rokitno

                                                                                                                /-/ Jacek Szewczuk