I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Rokitno

 z dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Informuję wyborców, że spis osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. udostępniony będzie do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno w dniach 15.06.2020 r.- 26.06.2020 r. w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Rokitno

/-/ mgr Jacek Szewczuk