O G Ł O S Z E N I E

 

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 23.06.2020 r. (wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 900 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/.

Proponowany porządek obrad :

  1. Sprawy organizacyjne:
  2. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  3. przyjęcie porządku obrad
  4. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
  5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
    1. rozpatrzenia petycji.
  6. Zakończenie.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                /-/ Eugeniusz  Żuk