Drukuj
Aktualności
Odsłony: 895

W związku z możliwością wystąpienia szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Rokitno spowodowanych deszczem nawalnym. Wójt Gminy Rokitno informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o oszacowanie strat.

Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Rokitno.

Zgodnie z wytycznymi działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Wszystkie dane we wniosku o oszacowanie strat, dotyczące upraw, powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do AR i MR, kopię którego należy dołączyć do składanego wniosku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Luebelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy 2020 DOC  PDF
Zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020 DOC  PDF
Zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020 DOC  PDF
Zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020-1 DOC  PDF
Zał. nr 4 Oświadczenie_susza 2020 DOC  PDF
Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego DOC  PDF