Drukuj
Aktualności
Odsłony: 642

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 94 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 23:59   wprowadza się II stopnień alarmowy CRP  ( stopień BRAVO- CRP).

alarmWójt Gminy Rokitno wskutek wprowadzenia II stopnia alarmowego CRP ( stopień BRAVO-CRP ) nakazał kierownikom  służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, koordynatorom ds. wyborów, przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych         nr 1,2,3,4,5 :