loga ue cppc

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w Gminie Rokitno zakupiono 15 laptopów.

Gmina Rokitno uzyskała kolejne dofinansowanie w wysokości 54 990,00 zł na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Ze środków otrzymanego grantu na realizację projektu pn.  „Dostawa komputerów na rzecz Gminy Rokitno w ramach projektu Zdalna Szkoła +” zakupiono 15 laptopów.

Urządzenia zostały nieodpłatnie przekazane do Szkoły Podstawowej w Rokitnie. Laptopy umożliwią uczniom realizację podstawy programowej.

Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.