OGŁOSZENIE!!!

W związku z trwającym stanem epidemii, mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych przebywających w instytucjach całodobowej opieki, na prośbę Wojewody Lubelskiego zwracam się z prośbą
o zgłaszanie się potencjalnych wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

Zgłoszenia osób chętnych należy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie - telefon do kontaktu 83 345 35 64/66.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz