GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

INFORMUJE, ŻE INSTRUKTOR UZALEŻNIEŃ

Pan Robert Leśniak

 

pełni dyżur telefoniczny

w ramach punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego

18 listopad 2020 r. (ŚRODA)

25 listopad 2020 r. (ŚRODA)

godzina 08:00 – 10:00

 

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod

Nr tel. 530 457 657

 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz