Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1036L, zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek drogi powiatowej Nr 1035L na odcinku Biała Podlaska (skrzyżowanie z dr pow. 1037L w m. Grabanów) – Rokitno . Planowany termin wykonania warstwy ścieralnej - w okresie: od 5 sierpnia do 6 września 2019r. Zamknięcie drogi zostanie podzielone na odcinki.

Odcinek od końca zakresu robót (koniec miejscowości Rokitno) do skrzyżowania z dr powiatową 1039L wraz z rondem w m. Rokitno w okresie: od 5 do 7 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1039L do skrzyżowania drogą powiatową 1038L w m. Kaliłów w okresie: od 8 do 20 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1038L do skrzyżowania drogą powiatową 1037L w m. Julków w okresie: od 21 do 22 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1037L przez miejscowość Grabanów  w okresie: od 23 do 27 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1037L do granicy gminy (most na rzece Klukówka)  w okresie: od 02 do 06 września. Czas trwania wykonania warstwy ścieralnej w poszczególnych etapach może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W dniach 28 sierpnia - 01 września na drodze powiatowej 1036L nie będą prowadzone roboty nawierzchniowe, droga będzie udostępniona dla ruchu pojazdów.

Jednocześnie informujemy, iż zalecany objazd będzie odbywał się wg załączonych schematów objazdu.  

Schemat 1

Schemat 2

Schemat 3

Schemat 4

Schemat 5

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.svg

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1036L, zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek drogi powiatowej Nr 1036L. Planowany termin wykonania warstwy ścieralnej - w okresie: od 16 do 30 sierpnia 2019r. Zamknięcie drogi zostanie podzielone na odcinki.

Odcinek od końca zakresu robót (koniec miejscowości Rokitno) do skrzyżowania z dr powiatową 1039L wraz z rondem w m. Rokitno w okresie: od 16 do 19 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1039L do skrzyżowania drogą powiatową 1038L w m. Kaliłów w okresie: od 20 do 26 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1038L do skrzyżowania drogą powiatową 1037L w m. Julków w okresie: od 27 do 28 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1037L przez miejscowość Grabanów  do km 4+500 w okresie: od 29 do 30 sierpnia. Czas trwania wykonania warstwy ścieralnej w poszczególnych etapach może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Jednocześnie informujemy, iż zalecany objazd będzie odbywał się wg schematu objazdu.  

Schematy załączone zostały 31 lipca 2019 r.

          Rokitno 01.07.2019 r.

            Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Rokitnie informuje, że przy współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zakończył realizację Programu Europejskiego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018.

            Program realizowany był od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Pomocą żywnościową objęto 230 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie wydano 1840 paczek, co stanowi 11 ton 282 kg 500 g. W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej odbyły się cztery warsztaty edukacyjne i kulinarne
z zakresu zdrowego żywienia dla 46 osób.

            Jednocześnie informujemy, że Podprogram 2019 rozpoczyna się od sierpnia 2019 r.
i będzie trwać do maja 2020 r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie w dniach od 01.08.2019 r. do   31.08.2019 r.