„Przebudowa drogi powiatowej nr 1031L odcinek dr. woj. 811 - Janów Podlaski od km 5+200 do km 10+532,65.”- objazdy na czas wykonania rozbiórki istniejącej nawierzchni i odtworzenia konstrukcji od km 9+990 do km 10+532,65 w m. Janów Podlaski.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L – wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni i odtworzenie konstrukcji od km 9+990 do km 10+532,65 w m. Janów Podlaski, od dnia 06.07.2020r. do dnia 15.08.2020r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1031L od skrzyżowania z ulicą Kąpielową do skrzyżowania z ulicą 1 Maja m. Janów Podlaski.

Jednocześnie informujemy, iż zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1035L i  Nr 1036L wg załączonych schematów objazdu.

Pismoz BRD do ZDP,

Schematy: Schemat 1, Schemat 2