Z A P R O S Z E N I E

Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF „Krzna” w Białej Podlaskiej

z siedzibą na ul. Al. 1000-lecia 22d w Białej Podlaskiej, informuje że w dniu

1 kwietnia 2017 r. /sobota/, w godz. 900 – 1500

w ramach

obchodów 60 - Lecia istnienia

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Polsce

odbędzie się

Impreza rekreacyjna, na trasie Konstantynów – Janów Podlaski – Pratulin

w ramach której przewidziano

 

Rajd Nordic Walking i Rajd Rowerowy

Celem imprezy jest promocja aktywności fizycznej i promocja lokalnych walorów turystycznych znajdujących się na czerwonym pieszym szlaku nadbużańskim wśród mieszkańców gmin oraz integrowanie i angażowanie organizacyjne jednostek samorządu terytorialnegoi innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego. Organizatorzy przewidują udział ok 90 osób.  Udział w imprezie jest bezpłatny. Szczegóły imprezy znajdują się na stronie:

https://www.facebook.com/events/1406677519405922/

ZAPRASZAMY