Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Rokitnie zakończył dystrybucję żywności z Programu 2019.  Pomocą żywnościową objęto 200 osób z 82 skierowanych rodzin przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie. Rozdysponowano 10 ton 540 kg żywności co stanowi 1000 sztuk paczek.

W ramach działań towarzyszących 25 beneficjentów wzięło udział w organizowanych warsztatach przez ZO PKPS.