Przebudowa drogi powiatowej nr 1031L odcinek dr. woj. 811 - Janów Podlaski od km 0+000 do km 5+200”- objazdy na czas wykonania przepustów.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L – przebudowa istniejących przepustów pod drogą pow. Nr 1031L od dnia 08.10.2020r. do dnia 15.10.2020r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1031L od skrzyżowania z drogą wojewódzką  nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową 1035L. Zamknięcie drogi powiatowej Nr 1031L zostanie podzielone na dwa etapy. W etapie I od dnia 08.10.2020r do dnia 14.10.2020r zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką  nr 811 do m. Klonownica Plac z możliwością dojazdu do m. Klonownica Plac od strony m. Janów Podlaski i Rokitno. W etapie II w dniu 15.10.2020r zostanie zamknięty odcinek od m. Klonownica Plac do skrzyżowania z drogą powiatową 1035L.

Jednocześnie informujemy, iż zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1035L i  Nr 1036L wg załączonych schematów objazdu.

Pismo i schematy objazdu w załączeniu.

Pismo przewodnie

Schemat COR 1031L 2020 o2 przepusty STAROSTWO 2

Schemat COR 1031L 2020 o2 przepusty STAROSTWO 3