Apelujemy o ostrożność i pomoc potrzebującym!!!

Zima jest szczególną porą roku, a zagrożenia z nią związane stanowią realne zagrożenie zwłaszcza dla osób starszych, niepełnosprawnych, samotnie mieszkających, chorych lub tych, którzy zasnęli na zewnątrz pod wpływem alkoholu oraz osób dotkniętych problemem bezdomności. Apelujemy by nie pozostawać obojętnym wobec nich. Szczególnie starsze osoby, poruszające się z widoczną trudnością, są narażone na upadek lub omdlenie na mrozie, co może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Nie bójmy się podejść do osoby śpiącej na przystanku, nawet jeżeli wygląda na osobę, będącą pod wpływem alkoholu. 

Reagujmy dzwoniąc na policję tel. 997 lub gdy osoba ta jest nieprzytomna - pod numer ratunkowy tel. 999. Ponadto wszelkie informacje o osobach potrzebujących wsparcia prosimy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie tel. (83)345-35-64/66

Nasz telefon może uratować komuś życie. Apelujemy o rozwagę, ostrożność
i reagowanie na los tych, którzy potrzebują pomocy.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Rokitnie

/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk