O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 W związku z rozprzestrzeniająca się epidemią koronowirusa (COVID-19)
od dnia 20 marca 2020 roku ZAKAZUJE SIĘ

 korzystania z placów zabaw
i siłowni plenerowej usytuowanych na terenie Gminy Rokitno.
Zakaz obowiązuje do odwołania.

Wójt Gminy

/-/ Jacek Szewczuk