Raport, dla Mieszkańców Gminy Rokitno,

w związku z epidemią koronawirusa COVID-19, na obszarze Gminy Rokitno,

od dnia 12 do 31 marca 2020 roku.

Dane w Raporcie -  stan na dzień  -  31 marca 2020 r.:

Osoby zarażone wirusem COVID-19 w Gminie Rokitno - nie stwierdzono.

Liczba osób objętych kwarantanną domową w Gminie Rokitno – na dzień 31 marca br. – 13 osób.

Liczba osób objętych kwarantanną domową w Gminie Rokitno – od 12 do 31 marca br. – 13 osób.

Urząd Gminy Rokitno, podległe Jednostki oraz inne Podmioty

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Rokitno i Pracowników Urzędu Gminy i podległych Jednostek, od dnia 16 marca 2020 r., do odwołania, wprowadziliśmy pierwsze ograniczenia, podane w Komunikatach, dotyczące funkcjonowania i pracy Pracowników Urzędu Gminy Rokitno, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Instytucji Kultury, Szkoły Podstawowej, Biblioteki Publicznej w Rokitnie. Podmioty te oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w razie zagrożenia kryzysowego, zostały zabezpieczone w podstawowe środki ochrony osobistej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie, jest przygotowany do organizowania i transportu żywności lub lekarstw dla osób pozostających w kwarantannie domowej, którym taka pomoc będzie potrzebna. Dotyczy to także osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. GOPS w sytuacjach kryzysowych, będzie wspierany przez Jednostki OSP z terenu gminy Rokitno oraz Wojsko Obrony Terytorialnej.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Rokitnie

 • Pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, odbyło się dnia 12 marca 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

 • Jacek Szewczuk – Wójt Gminy Rokitno
 • Eugeniusz Żuk – Przewodniczący Rady Gminy Rokitno
 • Zbigniew Niczyporuk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rokitno
 • Mariusz Smagieł – Komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim
 • Marcin Jakubiec – Placówka Straży Granicznej w Bohukałach
 • Tomasz Kamiński – Placówka Straży Granicznej w Bohukałach
 • Wiesław Szymczuk – Urząd Gminy Rokitno
 • Małgorzata Kuruś-Andrzejuk – Ośrodek Zdrowia w Rokitnie
 • Bożena Żuk – Sekretarz Gminy Rokitno
 • Bogumiła Frańczuk – Skarbnik Gminy Rokitno
 • Katarzyna Pietraszkiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie
 • Stanisław Chomicz – Komendant Gminny, Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie
 • Mirosława Szpyruk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie
 • Dorota Hura – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie
 • Alicja Jawoszek – Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie
 • Anna Michaluk – Kierownik Biblioteki Publicznej w Rokitnie
 • Katarzyna Tur – Urząd Gminy Rokitno
 • Katarzyna Siłakiewicz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie

Na spotkaniu omówione zostały najważniejsze sprawy związane z zaleceniami różnych Instytucji. Każdy z uczestników, przedstawił informacje dotyczące reprezentowanego podmiotu lub miejsca pracy.

Kolejne spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rokitnie, odbywały się w dniach:

- 16 marca br.,  - 20 marca br., - 24 marca br., - 31 marca br.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, w spotkaniach uczestniczyła ograniczona ilość osób. Kontakt z pozostałymi odbywał się drogą telefoniczną lub mailową.

Komunikaty dla Mieszkańców Gminy Rokitno

Komunikaty na stronie internetowej Gminy Rokitno:

 • W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa w Polsce, pierwszy Komunikat dla Mieszkańców Gminy Rokitno, został umieszczony na stronie internetowej Gminy Rokitno 12 marca 2020 roku, informacje dotyczyły:

- aby załatwiając sprawy urzędowe wykorzystywali Mieszkańcy alternatywne drogi komunikacji, ograniczając w ten sposób wizyty w siedzibie Urzędu Gminy Rokitno. Prosiliśmy o rozważenie możliwości załatwiania spraw poprzez składanie pism i wniosków drogą elektroniczną wykorzystując platformę e-puap lub za pośrednictwem poczty oraz skrzynki podawczej przy głównym wejściu do Urzędu Gminy, a także dokonywania wpłat należności korzystając z bankowości elektronicznej.

 • W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców i pracowników informowaliśmy, że

- od dnia 16 marca (poniedziałek) 2020 r., do odwołania Urząd Gminy Rokitno będzie zamknięty dla Interesantów.

Urzędnicy pracować będą na swoich stanowiskach i można się skontaktować z Urzędem telefonicznie lub mailowo:

 • Urząd Gminy/USC tel. 83 345 35 50;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • GOPS tel. 83 345 35 64; e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Natomiast jeżeli zaistnieje pilna potrzeba osobistego załatwienia sprawy prosiliśmy zgłaszać się do pracownika dyżurującego przy wejściu do Urzędu.

 • W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców i Pracowników, od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, wprowadziliśmy pierwsze ograniczenia:

- kasa Urzędu Gminy została zamknięta,

- Świetlice Wiejskie z zapleczem, na terenie Gminy Rokitno, nie będą wynajmowane na organizowanie żadnych zebrań, spotkań i imprez okolicznościowych.

 • W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Rokitnie informował, że do odwołania:
 1. Wstrzymane zostają wypłaty zasiłków i świadczeń w kasie Urzędu Gminy.

Prosiliśmy o jak najszybsze wskazywanie numeru rachunku bankowego, na które będzie możliwość przesłania pieniędzy. W wyjątkowych sytuacjach zasiłki i świadczenia będą realizowane przekazami pocztowymi.

 1. Wstrzymana została bezpośrednia forma obsługi interesantów.

Zalecaliśmy nawiązywanie kontaktu:

- drogą telefoniczną: 83 345 35 64/83 345 35 65,

- mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP),

- drogą pocztową na adres: Rokitno 39A, 21-504 Rokitno,

- poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do Urzędu Gminy w Rokitnie, w której należy umieszczać dokumenty składane w formie papierowej.

 1. Wstrzymane zostały przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
 2. Kontakt z instruktorem uzależnień do odwołania będzie możliwy tylko w formie telefonicznej (osoby z problemem alkoholowym oraz członkowie ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego).

Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept, dlatego też zachęcaliśmy do opieki nad naszymi sąsiadami - seniorami.

Zapytaj sąsiada - seniora czy nie potrzebuje pomocy bądź wsparcia. Nie bądźmy obojętni, troszczmy się o siebie nawzajem!

 • W związku z rozprzestrzeniająca się epidemią koronawirusa (COVID-19)
  od dnia 20 marca 2020 roku ZAKAZUJE SIĘ, korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowej, usytuowanych na terenie Gminy Rokitno.
  Zakaz obowiązuje do odwołania.
 • Informacja Wojewody Lubelskiego o ograniczeniach sposobu przemieszczania się.

Komunikaty były na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Gminy Rokitno – www.rokitno.pl – na tablicach ogłoszeń, przy Świetlicach i Placach Zabaw w poszczególnych Sołectwach gminy a także dostarczane Radnym Gminy Rokitno i Sołtysom.

 

Sprawy różne

Do odwołania, zawieszone i nieczynne:

 • inwestycje zaplanowane w 2020 roku, jeszcze nie rozpoczęte,
 • zajęcia w Szkle Podstawowej im Jana Pawła II w Rokitnie,
 • przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
 • imprezy, zajęcia i inne zaplanowane przedsięwzięcia w Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece Publicznej w Rokitnie,
 • imprezy i zajęcia w Świetlicach Wiejskich,
 • place zabaw, boiska i siłownia zewnętrzna,
 • działalność Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Rokitnie – zawieszone treningi.

Bez zmian:

 • rozpoczęte inwestycje drogowe oraz bieżące naprawy i remonty dróg,
 • według harmonogramu, odbywa się odbiór odpadów komunalnych z posesji w poszczególnych Sołectwach oraz przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rokitnie,
 • funkcjonują Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Rokitno,

Inne informacje:

 • Planujemy, /już zapotrzebowanie zamówione/ zakupić i nieodpłatnie przekazać Mieszkańcom Gminy Rokitno, maseczki wielorazowego użytku.
 • Trwają konsultacje z Radnymi Rady Gminy Rokitno oraz Sołtysami, w sprawie realizacji tegorocznego Budżetu Gminy Rokitno, a także konsultacje dotyczące pomocy Mieszkańcom Gminy Rokitno oraz Podmiotom Gospodarczym działającym na terenie gminy Rokitno, w związku z panującą epidemią i jej skutkami.

Szanowni Państwo,

Czas w jakim obecnie funkcjonujemy jako Samorząd Gminny, jest bardzo trudny. Panująca epidemia w kraju i na świecie, przynosi nam niestety co jakiś czas same złe wiadomości.

Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Rokitno, codziennie komunikujemy się i analizujemy na bieżąco sytuację w naszej gminie. Są to bardzo poważne i trudne rozmowy. Radni Gminy Rokitno, Sołtysi, Dyrektorzy, Kierownicy i Pracownicy Urzędu Gminy i podległych Jednostek, na bieżąco otrzymują od nas informacje. Komunikacja i współpraca z Instytucjami oraz Podmiotami, które obecnie mają najwięcej kompetencji w czasie zagrożenia kryzysowego, układa się bardzo dobrze. Na bieżąco załatwiane są różne sprawy dotyczące zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

Ja, Pracownicy Urzędu Gminy Rokitno, Dyrektorzy i Kierownicy GOPS, Szkoły Podstawowej czy GIK, służymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Rokitno pomocą i wsparciem. Jesteśmy dyspozycyjni i gotowi aby wspierać Mieszkańców Gminy Rokitno a także pomagać pokonywać trudności i rozwiązywać różne problemy, które dodatkowo pojawiają się w tym bardzo trudnym czasie.

 Proszę także o zrozumienie i cierpliwość. Zachęcam każdego Mieszkańca naszej gminy do współpracy. Proszę o podpowiedzi, wskazówki, o cenne uwagi, bo to jest bardzo ważne aby podejmować jak najlepsze rozwiązania i decyzje. Trudny czas dla dzieci, młodzieży, dorosłych . Trudny czas dla rolnika, podmiotów gospodarczych. Trudny czas dla Samorządu. Musimy wierzyć że to się szybko zmieni. Musimy być wrażliwi, odpowiedzialni i mądrzy aby to przetrwać.Tylko wspólnota może to zrobić, a taką jest nasza Gmina Rokitno.

                                                        Z poważaniem

                                                      Wójt Gminy Rokitno

                                                     /-/ Jacek Szewczuk

 

Rokitno, 31 marca 2020 r.