Zarząd Województwa Lubelskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 1 do 22 września 2017 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019",

których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych i zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych. Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W związku z powyższym, podobnie jak w roku ubiegłym, zachęcamy do udziału w programach stypendialnych wszystkich uzdolnionych uczniów mieszkających i uczących się na terenie Gminy Rokitno.

Jednocześnie prosimy o poinformowanie o programach dyrektorów, nauczycieli i uczniów - z prowadzonych lub zarejestrowanych na Państwa terenie, szkół publicznych i niepublicznych.

Dzięki naszym wspólnym staraniom, w ubiegłym roku przyznaliśmy stypendia 762 uczniom z województwa lubelskiego. Liczymy, że również w tym roku Państwa pomoc i zaangażowanie w akcję informacyjną dotyczącą programów stypendialnych „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019" i „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018" przyczyni się do pełnego wykorzystania przewidzianych na te cele środków, które trafią do najbardziej zdolnych uczniów i będą dla nich dodatkową zachętą do nauki.

Szczegóły dotyczące programów stypendialnych - w załączeniu do pisma

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019"1 skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych - zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych - z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Program zakłada przyznanie 232 stypendiów na okres od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r., w kwocie 400 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018"2 skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim; posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz w roku szkolnym 2017/2018 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkole lub klasie programowo wyższej prowadzącej kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program zakłada przyznanie 493 stypendiów na okres od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r., w kwocie 400 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach powyższych programów, prowadzony będzie w terminie od 1 do 22 września 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy, wymagane dokumenty, instrukcje itp., dostępne będą na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia" oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Sportu, ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 513, 516, tel. (81) 47 81 459, (81)44 16 716 lub (81)44 16 709.