Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym przez ADVANCE Ewelina Podziomek oraz EuroPiM s.c. M. P. Klusek projektem „Własna firma Twoją szansą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Zwracam się z prośbą o poinformowanie komórki dotyczącej ewidencji działalności gospodarczej o możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie przedsiębiorstwa, zamieszczenie na stronie internetowej informacji o prowadzonej obecnie rekrutacji oraz rozmieszczenia w siedzibie urzędu gminy plakatów i ulotek informacyjnych,

Formy wsparcia:

o wsparcie finansowe na rozwój firmy w formie jednorazowej dotacji w wysokości 23 398,68 złotych;

o wsparcie pomostowe w wysokości 1850,00 PLN miesięcznie przez okres 12 miesięcy - dla osób, które zatrudnią co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę, przy czym będą to miejsca pracy utworzone w obszarze białej i/lub zielonej gospodarki; o szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej.

Do projektu przyjętych zostanie 100 osób, z których 80 otrzyma bezzwrotne środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa lubelskiego, powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Grupę docelową stanowić będą osoby, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu nic prowadziły działalności gospodarczej i obligatoryjnie reprezentować będą co najmniej jedną z grup:

-  osoby powyżej 50 roku życia

-  kobiety

-  osoby z orzeczoną niepełnosprawnością

-  osoby długotrwale bezrobotne

-  osoby o niskich kwalifikacjach

-   osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przel iczeni owych.

Zachęcamy do informowania o projekcie osoby potencjalnie spełniające w/w kryteria.

 

Biuro projektu

20-006 Lublin

ul. Kołłątaja 3/13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 736 922 844

www.wlasnafirma.edu.pl