Nadleśnictwo Biała Podlaska informuje, że w pierwszej połowie maja 2019 r. odbędzie się chemiczne zwalczanie ograniczenia populacji imago chrabąszczy na obszarze 2 237,59 ha metodą agrolotniczą. Zabiegi chemiczne będą wykonane na terenach leśnych Lasów Państwowych i w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bialskiego w gminie Rokitno i Biała Podlaska.

Opryskiwane będą drzewostany w następujących leśnictwach: Grabarka, Konstantynów, Cieleśnica. Wyżej wymienione drzewostany położone są na terenie Gmin: Biała Podlaska, Konstantynów, Rokitno.

Akcja chemicznego zwalczania będzie prowadzona w godzinach porannych i wieczornych.

Zastosowany będzie preparat MOSPILAN 20 SP

 

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Okres karencji dla runa leśnego - 14 dni.

Okresem prewencji dla ludzi i zwierząt - nie dotyczy.

Okres prewencji dla pszczół ( okres zapobiegający zatruciu ) - nie dotyczy.

Szczegółowe zalecenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa na obszarze objętym zabiegiem zawierają afisze ostrzegawcze, które rozplakatuje Nadleśnictwo Biała Podlaska na terenie swojego działania.

Pola zabiegowe zostaną oznakowane tablicami informacyjnymi w pobliskich miejscowościach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Biała Podlaska lub telefonicznie w godz.7.00 do 15.00 :

1.    Z-ca Nadleśniczego mgr inż. Łukasz Szubiczuk - 502 258 031,

2.    Inżynier Nadzoru mgr inż. Zdzisław Niewiadomski - 504 246 452,

3.    St. specjalista SL mgr inż. Danuta Chalimoniuk - ( 83 ) 343 23 79.

Nadleśnictwo Biała Podlaska informuje, że w pierwszej połowie maja 2019 r. odbędzie się chemiczne zwalczanie ograniczenia populacji imago chrabąszczy na obszarze 2 237,59 ha metodą agrolotniczą.

Zabiegi chemiczne będą wykonane na terenach leśnych Lasów Państwowych i w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bialskiego w gminie Rokitno i Biała Podlaska.

Opryskiwane będą drzewostany w następujących leśnictwach:

- Grabarka, Konstantynów, Cieleśnica. Wyżej wymienione drzewostany położone są na terenie Gmin: Biała Podlaska,

JP)j Nadleśnictwo Biała Podlaska


Biała Podlaska, kwietnia 2019 r.


Konstantynów, Rokitno.

Akcja chemicznego zwalczania będzie prowadzona w godzinach porannych i wieczornych.

Zastosowany będzie preparat MOSPILAN 20 SP.