I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Rokitno

z dnia 13 czerwca 2019 r.

    

Informuję wyborców, że spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. udostępniony będzie do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno w dniach
17.06.2019 r.- 24.06.2019 r. w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 9.

Warunkiem udostępnienia spisu jest przedstawienie dokumentu tożsamości.

                                                     

                                                                                     Wójt Gminy Rokitno

                                                                                               /-/ mgr Jacek Szewczuk