INFORMACJA

       Urząd Gminy Rokitno informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

       W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań i typu Big Bag.

       Gmina Rokitno wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, jednakże aby ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzanie inwentaryzacji.

       W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne mieszkańcy, zainteresowani przedmiotowym tematem na terenie gminy Rokitno winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów. Druk deklaracji znajduje się w załączeniu oraz u Sołtysów.

            Sposób składania informacji:

  • pocztą na adres: Urząd Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno
  • przekazanie deklaracji do Sołtysa
  • osobiście w Urzędzie Gminy, pok. nr 17 (Sekretariat), pok. nr 15 lub pok. nr 9

 

Termin składania informacji: do dnia 25.11.2019 r.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku!!!

 

Załącznik: Deklaracja inwentaryzacji folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - Deklaracja