Drukuj
Aktualności
Odsłony: 1061

 

                          O G Ł O S Z E N I E

 

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 13.12.2019 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100 .

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rokitno
  2. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty.
  3. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  4. zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Zakończenie.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                /-/ Eugeniusz  Żuk