INFORMACJA  

dotycząca wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

               

                W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem działania kasy Urzędu Gminy Rokitno do odwołania, zwracam się z prośbą, aby osoby, które zadeklarowały wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kasie urzędu, podały numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazany zwrot. Formularz w załączeniu.

                               Prosimy o dostarczanie formularzy pocztą na adres Urzędy Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno lub zostawienie ich w skrzynce podawczej przed wejściem do Urzędu Gminy
  do 17 kwietnia 2020 r.

 

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

 

Formularz. Zmiana sposobu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.