I N F O R M A C J A

            W związku z informacją przekazaną przez NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRO VITA" KRZYSZTOF KALISZUK, JAROSŁAW KUZAKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY w Rokitnie informujemy że,

 NIE BĘDZIE prowadzony Punkt Szczepień w Ośrodku Zdrowia w Rokitnie.

Szczepienia  dla Mieszkańców Gminy Rokitno będą realizowane w:

NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRO VITA" KRZYSZTOF KALISZUK, JAROSŁAW KUZAKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY

 

  1. Al. 1000-lecia 4 w Białej Podlaskiej

Gmina Rokitno zapewni transport do najbliższych punktów szczepień osobom niepełnosprawnym oraz osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepienia.

 Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

  1. a) niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  2. b) mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień,
  3. c) powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Informacje związane z dowozem do punktu szczepień można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530  pod nr telefonu 83 345 35 50 lub 691 344 737.

Więcej informacji na stronie:   https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

NABÓR WNIOSKÓW 500+

Informujemy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 są przyjmowane  od dnia 1 kwietnia 2021 w formie papierowej, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr tel. (83)345-35-65.