Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy". Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

vision zerooKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białej Podlaskiej informuje i zaprasza dzieci rolników w wieku 6 - 14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Wśród najmłodszych, którzy rozwiążą i prześlą do Centrali KRUS certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy w terminie do 30 września 2020 r. zostanie rozlosowanych 100 hulajnóg.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej organizatora:

Link do strony  https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/czy-znasz-zasady-bezpiecznego-przebywania-w-gospodarstwie-rolnym-sprawdz-swoja-wiedze-i-wygraj-j/

W załączeniu plakat konkursowy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie informuje, że na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 od 1 lipca 2020 roku można składać wnioski drogą elektroniczną o ustalenie prawa do:
• świadczenia dobry start (300+),
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
• zasiłku rodzinnego
wnioski elektroniczne można składać poprzez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub pue zus.
Od dnia 1 sierpnia 2020 można składać wnioski w wersji papierowej

Świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do dnia 31 maja 2021 r. Co oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o niniejsze świadczenie, z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.

Więcej informacji na temat świadczeń I terminów można uzyskać pod numerem telefonu ośrodka: 83 345-35-65