Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L- wykonanie warstwy ścieralnej od km 5+200 do km 10+532,65, od dnia 10.08.2020r. do dnia 14.08.2020r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1031L od skrzyżowania z drogą powiatową 1035L w m. Polinów do m. Janów Podlaski.

Jednocześnie informujemy, iż zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1035L i Nr 1036L wg załączonych schematów objazdu.

Załączniki:

Pismo przewodnie,

Mapki:

COR 1031L 2020 5

COR 1031L 2020 6

COR 1031L 2020 7

COR 1031L 2020 8

COR 1031L 2020 9

Podatki i opłaty lokalne.

W związku z aktualnym stanem epidemii na terenie naszego powiatu informujemy, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. KASA w Urzędzie Gminy Rokitno będzie nieczynna. W trosce o  Państwa bezpieczeństwo, zachęcamy do korzystania z bankowości elektronicznej i regulowania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat za odpady komunalne na rachunki bankowe Urzędu Gminy Rokitno:

  • podatki i opłaty lokalne – Nr rachunku: 27 8037 0008 0420 0156 2000 0080 Bank Spółdzielczy Łomazy,
  • odpady komunalne – Nr rachunku: 36 8037 0008 0420 0156 2000 0500 Bank Spółdzielczy Łomazy.