Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.svg

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Informacja

Urząd Gminy Rokitno informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. ( sobota ) o godz. 1700
na terenie województwa lubelskiego w ramach treningu
Systemu Wykrywania i Alarmowania zostaną włączone syreny alarmowe
(sygnał ćwiczebny- dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

Włączenie syren w oznaczonym terminie i godzinie ma na celu upamiętnienie 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uprasza się mieszkańców gminy o zachowanie spokoju i właściwe zachowanie się podczas ogłaszania  sygnału alarmowego.

Szef Obrony Cywilnej

Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk