Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje konkurs pod nazwą: "Rolnik z Lubelskiego 2020", który stwarza okazję do promocji oraz wyróżnienia najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, ogrodnictwo, sadownictwo. Formularz zgłoszeniowy kandydata należy przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z dopiskiem "Rolnik z Lubelskiego 2020" do dnia 24 lipca 2020 r.

Do pobrania:

 • Formularz zgłoszenia - PDF, DOC;
 • Regulamin konkursu - PDF, DOC

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje pierwszą edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2020”. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego, na której zawarte są wszystkie informacje dotyczące konkursu (link do strony: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/rusza-i-edycja-konkursu-ekolubelskie-2020/).

Do pobrania:

MIESZKAŃCY GMINY ROKITNO – MIESZKAŃCOM w DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

w

KOZULI, KODNIU, KONSTANSTYNOWIE, KOSTOMŁOTACH

P O M A G A M Y   !!!

ZBIÓRKA ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH i ŚRODKÓW CZYSTOŚCI  dla  PENSONARIUSZY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNYCH

W obliczu pandemii wirusa COVID-19, wiele DPS-ów znalazło się w szczególnie trudnej sytuacji, gdzie mieszkają najbardziej bezbronne osoby. Często są to nasi znajomi, sąsiedzi, a nawet krewni. Wspierajmy Ich !

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc rzeczową w postaci m.in.:

 • Ręczniki papierowe
 • Papier toaletowy
 • Szampon, żel, płyn do kąpieli
 • Mydło do rąk
 • Proszek do prania
 • Pasta do zębów
 • Chusteczki nawilżające, higieniczne
 • Płyn do dezynfekcji
 • Rękawiczki jednorazowe
 • Patronat Honorowy - Wójt Gminy Rokitno
 • Organizator - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie

Termin zbiórki: 10 – 25 lipca 2020 r.

Punkty przyjmowania środków:

GOPS w Rokitnie,  Sklepy na terenie gminy Rokitno.