dzien pracownika socjalnego

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.

To właśnie Państwo, Pracownicy Pomocy Społecznej znajdujecie się na pierwszej linii frontu w walce z biedą i wykluczeniem. To Wy, na co dzień spotykacie się z najtrudniejszymi sytuacjami i krzywdami ludzkimi, z goryczą i bezradnością, które są odczuwane bardzo często szczególnie teraz podczas epidemii koronawirusa.

Dziękuję za Wasze ogromne zaangażowanie w wykonywanie trudnej pracy, za wszelką pomoc i uśmiech, który jest dobrem i znakiem nadziei. Przyjmijcie Państwo życzenia podtrzymywania niezachwianej pewności, iż przyjacielska i wyciągnięta w stronę ubogiego lub cierpiącego człowieka dłoń, jest zawsze świadectwem mądrości i miłości. Życzę, by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła. Empatii i wytrwałości. Niech wyjątkowym wynagrodzeniem stanie się dla Was przekonanie, iż Wasze wysiłki ułatwiają życie naszej społeczności. Niech nie zabraknie Państwu siły i motywacji do pełnienia wśród mieszkańców Gminy Rokitno tej ważnej misji.

Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia. Z okazji Święta, składam wszystkim Pracownikom serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz poświęcenie w wypełnianiu tej bardzo ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców Gminy. 
Życzę, aby każdy dzień Państwa pracy z podopiecznymi przyniósł poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszej pracy na rzecz potrzebujących.

Kierownik Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej
/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PRZY URZĘDZIE GMINY ROKITNO

 

INFORMUJE, ŻE PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Pani Agnieszka Niejedli

 

będzie pełniła dyżur telefoniczny

20 LISTOPADA 2020 (piątek)

godzina 10.00 – 14:00

 

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod
Nr tel. 530 301 046

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz