Lp. Imie i Nazwisko Sołtysa Sołectwo
1 Chomicz Stanisław Cieleśnica
2 Żeleźnicki Dawid Cieleśnica PGR
3 Mielniczuk Elżbieta Derło
4 Sokoluk Barbara Hołodnica
5 Żuk Mariusz Klonownica Duża
6 Klebaniuk Justyna Kołczyn
7 Pawłowicz Renata Kołczyn Kolonia 
8 Łozak Monika Lipnica
9 Kukawski Wiesław Michałki
10 Jawoszek Andrzej Michałki Kolonia
11 Sudewicz Wacław Olszyn
12 Bazyluk Stanisław Pokinianka
13 Hryciuk Jolanta Pratulin
14 Makarewicz Renata Rokitno
15 Artymiuk Sławomir Rokitno Kolonia
16 Brusińska Halina Zaczopki
17 Karmasz Mirosław Zaczopki Kolonia

Gmina Rokitno położona jest w północno-wschodniej części powiatu bialskiego. Sąsiadami gminy są: Gmina Terespol, Gmina Janów Podlaski, Gmina Zalesie, Gmina Biała Podlaska. Powierzchnia gminy wynosi 140,8 km2. Na przestrzeni dziejów obecny teren gminy Rokitno wielokrotnie zmieniał przynależność administracyjną. W1520 roku Zygmunt Stary wyodrębnił województwo podlaskie z województwa trockiego, w obrębie którego znalazło się Rokitno. Po kolejnym podziale w roku 1566 interesujący nas obszar znalazł się w województwie brzeskim. W 1807 roku Podlasie uległo kolejnemu podziałowi, w wyniku, którego część wschodnia weszła w skład państwa rosyjskiego, a część zachodnia została włączona do Księstwa Warszawskiego, zaś w 1815 roku do Królestwa Polskiego. W 1932 roku zlikwidowano powiat konstantynowski, przyłączając jego część wschodnią do bialskiego, a zachodnią do siedleckiego. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Gmina Rokitno liczyła 4.688 mieszkańców. Jej teren podzielony był na 11 gromad. W wyniku reformy administracyjnej w roku 1975 Polska została podzielona na 49 województw. W ten sposób Gmina Rokitno znalazła się w granicach województwa bialskopodlaskiego. Taki stan utrzymał się do dnia 1 stycznia 1999 r., kiedy to kolejna reforma włączyła obszar gminy do reaktywowanego powiatu bialskiego w województwie lubelskim.

Herbem Gminy Rokitno jest wierzba z krzyżem. Wierzba nawiązuje do nazwy miejscowej siedziby Gminy Rokitno. Rokitno należy do grupy „nazw mówiących": rokita - gatunek krzewu z rodzaju wierzby, stąd też wybór głównego elementu herbu. Krzyż, upamiętnia śmierć trzynastu unitów - dziś Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Krwawe wydarzenia, jakie rozegrały się w styczniu 1874 r. w Pratulinie, stale przypominają o skomplikowanych stosunkach wyznaniowych, jakie w przeszłości panowały na tym terenie.

Obecnie gmina podzielona jest na 17 sołectw: Cieleśnica, Cieleśnica PGR, Derło, Hołodnica, Klonownica Duża, Kołczyn, Kołczyn Kolonia, Lipnica, Michałki, Michałki Kolonia, Olszyn, Pokinianka, Pratulin, Rokitno, Rokitno Kolonia, Zaczopki, Zaczopki Kolonia.

Gmina Rokitno posiada wspaniałe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Niepowtarzalny krajobraz znajduje się w dolinie rzeki Bug, gdzie ciągnie się Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu" oraz Europejska Sieć Ekologiczna NATURA2000. Na uwagę zasługuje również:

-Cieleśnica PGR - zespół pałacowo-parkowy (pałac, oranżeria, park) z XIX w.

-Pratulin - Kościół Parafialny pw. św. Piotra i Pawła z 1838 r. gdzie znajdują się relikwie Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy, którzy zginęli w obronie miejscowej świątyni w styczniu 1874 r., także cmentarz unicki z krzyżem kamiennym oraz muzeum Męczenników Podlaskich, mieszczące się w drewnianym kościele z XVIII w.

-Klonownica Duża - Kościół Parafialny p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty ufundowany przez Stanisława Serwińskiego i jego żonę Salomeę w 1851 r. oraz cmentarz unicki.

- Kołczyn - Kaplica Cmentarna p.w. Św. Anny z poł. XIX w.

-Rokitno - drewniany Kościół Parafialny rzymsko-katolicki p.w. Św. Trójcy wybudowany w 1859 r. w stylu bizantyjskim (dawna cerkiew unicka) i cmentarz wojenny w lesie „Serwin" z okresu I wojny światowej, założony w 191 b r. (miejsce spoczynku ok. 50 żołnierzy niemieckich, austriackich i rosyjskich).

Zaczopki - cmentarz wojenny z I wojny światowej z 1915 r., zlokalizowany na wzniesieniu w pobliżu miejscowości (spoczywa tu 83 żołnierzy niemieckich i kilku rosyjskich).

Koło Gospodyń Wiejskich w Cieleśnicy PGR

ZARZĄD:

Anna Hrynif - Przewodnicząca

Zofia Rozwód- Zastępca

Irena Chotej - Sekretarz

Małgorzata Semeryło - Skarbnik

Marzenna Mielnik - członek

KOMISJA REWIZYJNA:

Alina Sobiech- Przewodnicząca

Katarzyna Ludwiczuk - Sekretarz

Katarzyna Chotej - Członek

Z inicjatywy Jacka Szewczuka Wójta Gminy Rokitno w dniu 25 listopada 2014 r. w świetlicy w Cieleśnicy PGR powstało Koło Gospodyń Wiejskich.

Na spotkanie założycielskie przybyło 17 kobiet.

Na spotkaniu, obecny był także Sołtys Cieleśnicy PGR - Grzegorz Rozwód.

Władze Gminy

Wójt Gminy Rokitno - Jacek Szewczuk

Wójt Gminy Rokitno  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu oraz w każdy wtorek od godz. 1200 -1630Sekretarz Gminy Rokitno - Bożena Żuk


Skarbnik Gminy Rokitno - Bogusława Frańczuk


Radni Gminy Rokitno

VIII Kadencja 2018-2023 rok

Przewodniczący Rady Gminy - Żuk Eugeniusz (Klonwnica Duża)

Radni:

 

Lp

Nazwisko i imię

Miejscowość

1

Daniluk Mariusz Franciszek

Rokitno

2

Kowaluk Wojciech

Pratulin

3

Tur Paweł Tomasz

Rokitno

4

Kwiatkowska Grażyna Franciszka

Cieleśnica

5

Bazyluk Stanisław

Pokinianka

6

Damian Michaluk

Hołodnica

7

Niczyporuk Anna

Cieleśnica

8

Marczuk Jarosław

Olszyn

9

Niczyporuk Zbigniew

Lipnica

10

Mielniczuk Elżbieta Wioleta

Derło

11

Rad Henryk Jan

Lipnica

12

Dawidziuk Wojciech Mirosław

Kołczyn Kolonia

13

Czyżak Beata

Rokitno

14

Weremczuk Elżbieta Grażyna

Michałki

15

Żuk Eugeniusz Sławomir

Klonownica Duża


 SKŁADY KOMISJI 

 REWIZYJNA

 1. Rad Henryk – Przewodniczący komisji
 2. Bazyluk Stanisław – Członek
 3. Daniluk Mariusz – Członek
 4. Kwiatkowska Grażyna – Członek
 5. Michaluk Damian - Członek


II. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Bazyluk Stanisław – Przewodniczący komisji
 2. Kowaluk Wojciech – Członek
 3. Marczuk Jarosław – Członek
 4. Weremczuk Elżbieta - Członek


III. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 1. Weremczuk Elżbieta – Przewodnicząca komisji
 2. Czyżak Beata – Członek
 3. Dawidziuk Wojciech – Członek
 4. Marczuk Jarosław – Członek
 5. Mielniczuk Elżbieta – Członek


IV. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 1. Czyżak Beata – Przewodnicząca komisji
 2. Dawidziuk Wojciech – Członek
 3. Mielniczuk Elżbieta – Członek
 4. Niczyporuk Anna– Członek
 5. Tur Paweł– Członek

2 lutego 2011 roku - powstało pierwsze w Gminie Rokitno

Koło tworzą Panie z miejscowości Rokitno, Kolonia Rokitno, Pokinianka.

ZARZĄD:

Bożena Szymczuk - Przewodnicząca

Jolanta Szymczuk - Sekretarz

Anna Stefaniuk - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:

Agnieszka Zahor - Przewodnicząca

Iwona Mincewicz - Członek

Elżbieta Artymiuk - Członek

Koło Gospodyń Wiejskich w Rokitnie jest członkiem

STOWARZYSZENIA KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU BIALSKIEGO