Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych: DR-1, ZDR-1, ZDR-2

Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych: DL-1, ZDL-1, ZDL-2

Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych: DN-1, ZDN-1, ZDN-2