Informacja

Urząd Gminy Rokitno informuje, że w dniu 1 września 2020 r. ( wtorek ) o godz. 1200 na terenie województwa lubelskiego w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania zostaną włączone syreny alarmowe (sygnał ćwiczebny- dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

Włączenie syren w oznaczonym terminie ma na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Uprasza się mieszkańców gminy o zachowanie spokoju i właściwe zachowanie się podczas ogłaszania  sygnału alarmowego.

Szef Obrony Cywilnej

Gminy Rokitno 

/-/ Jacek Szewczuk

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2020/2021 można składać

od 1 września 2020 r.

  • w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokitnie w dni robocze:
    poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 730  – 1530,
    wtorek 800 – 1600

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 2020 r.,
a w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października
    2020 r.

 

Kierownik GOPS

/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz