GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMUJE, ŻE INSTRUKTOR UZALEŻNIEŃ

Pan Robert Leśniak

 

Od września br. pełni dyżury w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 14, I piętro, w ramach punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin
w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego

02 wrzesień 2020 r. (ŚRODA)

23 wrzesień 2020 r. (ŚRODA)

godzina   08:00 – 10:00

 

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy

Więcej informacji pod nr telefonu  83 / 345 35 64/65

Informacja

Urząd Gminy Rokitno informuje, że w dniu 1 września 2020 r. ( wtorek ) o godz. 1200 na terenie województwa lubelskiego w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania zostaną włączone syreny alarmowe (sygnał ćwiczebny- dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

Włączenie syren w oznaczonym terminie ma na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Uprasza się mieszkańców gminy o zachowanie spokoju i właściwe zachowanie się podczas ogłaszania  sygnału alarmowego.

Szef Obrony Cywilnej

Gminy Rokitno 

/-/ Jacek Szewczuk