Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1036L, zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek drogi powiatowej Nr 1036L. Planowany termin wykonania warstwy ścieralnej - w okresie: od 16 do 30 sierpnia 2019r. Zamknięcie drogi zostanie podzielone na odcinki.

Odcinek od końca zakresu robót (koniec miejscowości Rokitno) do skrzyżowania z dr powiatową 1039L wraz z rondem w m. Rokitno w okresie: od 16 do 19 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1039L do skrzyżowania drogą powiatową 1038L w m. Kaliłów w okresie: od 20 do 26 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1038L do skrzyżowania drogą powiatową 1037L w m. Julków w okresie: od 27 do 28 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1037L przez miejscowość Grabanów  do km 4+500 w okresie: od 29 do 30 sierpnia. Czas trwania wykonania warstwy ścieralnej w poszczególnych etapach może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Jednocześnie informujemy, iż zalecany objazd będzie odbywał się wg schematu objazdu.  

Schematy załączone zostały 31 lipca 2019 r.