Przypominam Państwu o zaplanowanym na dzień 17 grudnia treningu systemu SWA/SWO.
Trening będzie polegał na uruchomieniu wszystkich syren o godzinie 12:00 na czas 1 minuty.
Informacja o treningu została rozesłana do mediów (dzienniki i rozgłośnie wojewódzkie) w dniu dzisiejszym.
Bardzo proszę o przeprowadzenie wcześniejszych testów radiowej sprawności działania systemu.
Poproszę też o informację zwrotną o wynikach przeprowadzonych testów.
Informacje o wynikach sprawdzenia oraz o przebiegu treningu posłużą do zaplanowania wyjazdów serwisowo naprawczych przed dniem trening