Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1036L, zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek drogi powiatowej Nr 1036L. Planowany termin wykonania warstwy ścieralnej - w okresie: od 16 do 30 sierpnia 2019r. Zamknięcie drogi zostanie podzielone na odcinki.

Odcinek od końca zakresu robót (koniec miejscowości Rokitno) do skrzyżowania z dr powiatową 1039L wraz z rondem w m. Rokitno w okresie: od 16 do 19 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1039L do skrzyżowania drogą powiatową 1038L w m. Kaliłów w okresie: od 20 do 26 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1038L do skrzyżowania drogą powiatową 1037L w m. Julków w okresie: od 27 do 28 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1037L przez miejscowość Grabanów  do km 4+500 w okresie: od 29 do 30 sierpnia. Czas trwania wykonania warstwy ścieralnej w poszczególnych etapach może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Jednocześnie informujemy, iż zalecany objazd będzie odbywał się wg schematu objazdu.  

Schematy załączone zostały 31 lipca 2019 r.

          Rokitno 01.07.2019 r.

            Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Rokitnie informuje, że przy współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zakończył realizację Programu Europejskiego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018.

            Program realizowany był od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Pomocą żywnościową objęto 230 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie wydano 1840 paczek, co stanowi 11 ton 282 kg 500 g. W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej odbyły się cztery warsztaty edukacyjne i kulinarne
z zakresu zdrowego żywienia dla 46 osób.

            Jednocześnie informujemy, że Podprogram 2019 rozpoczyna się od sierpnia 2019 r.
i będzie trwać do maja 2020 r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie w dniach od 01.08.2019 r. do   31.08.2019 r.

Informujemy producentów rolnych, że mogą składać oświadczenia o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych suszą.
    Dokumenty, które są dostępne w Urzędzie Gminy pok. Nr 10 lub na stornie urzędu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rokitno pokój nr 17 w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 22 lipca 2019 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 83 345 35 58.
    Powierzchnia i rodzaj upraw muszą być zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z tym wraz z wnioskiem o szacowanie szkód, każdy rolnik przedkłada wniosek o przyznanie płatności na rok 2019, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/- zakładka eWniosekPlus.
    W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 - może zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR. 
    Jednocześnie podajemy do wiadomości klauzulę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO"). 
Podpisaną Klauzulę informacyjną należy dołączyć do oświadczeń o oszacowanie strat.
Procedura szacowania strat dostępna jest na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

 

Procedura szacowania strat - pobierz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

Ośiwadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarce - pobierz

Oświadczenie o stratach w uprawie - pobierz

Wytyczne dla komisji powołanych przez Wojewodę - pobierz

smsr

System Monitoringu Suszy Rolniczej - zobacz

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1036L, zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek drogi powiatowej Nr 1035L na odcinku Biała Podlaska (skrzyżowanie z dr pow. 1037L w m. Grabanów) – Rokitno . Planowany termin wykonania warstwy ścieralnej - w okresie: od 5 sierpnia do 6 września 2019r. Zamknięcie drogi zostanie podzielone na odcinki.

Odcinek od końca zakresu robót (koniec miejscowości Rokitno) do skrzyżowania z dr powiatową 1039L wraz z rondem w m. Rokitno w okresie: od 5 do 7 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1039L do skrzyżowania drogą powiatową 1038L w m. Kaliłów w okresie: od 8 do 20 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1038L do skrzyżowania drogą powiatową 1037L w m. Julków w okresie: od 21 do 22 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1037L przez miejscowość Grabanów  w okresie: od 23 do 27 sierpnia. Odcinek od skrzyżowania z dr powiatową 1037L do granicy gminy (most na rzece Klukówka)  w okresie: od 02 do 06 września. Czas trwania wykonania warstwy ścieralnej w poszczególnych etapach może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W dniach 28 sierpnia - 01 września na drodze powiatowej 1036L nie będą prowadzone roboty nawierzchniowe, droga będzie udostępniona dla ruchu pojazdów.

Jednocześnie informujemy, iż zalecany objazd będzie odbywał się wg załączonych schematów objazdu.  

Schemat 1

Schemat 2

Schemat 3

Schemat 4

Schemat 5

O G Ł O S Z E N I E

 

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 27.06.2019 r. (czwartek) w Domu Pielgrzyma w Pratulinie odbędzie się VI sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1200.