Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej informuje, że dnia 19 czerwca br.  w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4) odbędzie się wakacyjna wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi.

Czas trwania akcji: godz. 8:30 – 14:00. Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec województwa lubelskiego. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tej inicjatywie (należy mieć przy sobie dokument tożsamości).

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Rokitno

z dnia 13 czerwca 2019 r.

    

Informuję wyborców, że spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. udostępniony będzie do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno w dniach
17.06.2019 r.- 24.06.2019 r. w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 9.

Warunkiem udostępnienia spisu jest przedstawienie dokumentu tożsamości.

                                                     

                                                                                     Wójt Gminy Rokitno

                                                                                               /-/ mgr Jacek Szewczuk

W związku z prognozowanym występowaniem burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h , miejscami możliwy grad należy przestrzegać zasad:

lzs zaproszenie 

Regulamin - pobierz

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1035L i Nr 1036L, zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek drogi powiatowej Nr 1035L i Nr 1036L. Zamknięcie dróg zostanie podzielone na dwa etapy (etap II i III). W etapie II od dnia 30.05.2019r. do dnia 14.06.2019r zostanie zamknięte skrzyżowanie drogi 1036L z drogą powiatową 1035L na odcinku około 50m. W etapie III od dnia 17.06.2019r. do dnia 01.07.2019r zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową 1035L do skrzyżowania z drogą powiatową 1039L. Lokalizację zamkniętych odcinków dróg pokazano na rysunkach.

Jednocześnie informujemy, iż zalecany objazd będzie odbywał się drogą powiatową Nr 1035L, 1039L i 1040L wg schematu objazdu.

Informujemy producentów rolnych, że mogą składać oświadczenia o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych przymrozkami wiosennymi.
    Dokumenty, które są dostępne w Urzędzie Gminy pok. Nr 10 lub na stornie urzędu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rokitno pokój nr 17 w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 20 czerwca 2019 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 83 345 35 58.
    Powierzchnia i rodzaj upraw muszą być zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z tym wraz z wnioskiem o szacowanie szkód, każdy rolnik przedkłada wniosek o przyznanie płatności na rok 2019, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/- zakładka eWniosekPlus.
    W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 - może zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR. 
    Jednocześnie podajemy do wiadomości klauzulę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO"). 
Podpisaną Klauzulę informacyjną należy dołączyć do oświadczeń o oszacowanie strat.
Procedura szacowania strat dostępna jest na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

 

Procedura szacowania strat - pobierz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

Ośiwadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarce - pobierz

Oświadczenie o stratach w uprawie - pobierz

Wytyczne dla komisji powołanych przez Wojewodę - pobierz

plakat 2019

Regulamin konkursu - pobierz

Karta zgłoszeniowa - pobierz