Akcja świątecznej zbiórki żywności prowadzona w ramach POPŻ 2014-2020 z Europejskiego Fundoszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Podprogram 2020

zostan swietym mikolajem 2020 s 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMUJĘ, ŻE INSTRUKTOR UZALEŻNIEŃ

Pan Robert Leśniak

 

pełni dyżury w reżimie sanitarnym w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 14, I piętro, w ramach punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego

 

09 grudzień 2020 r. (ŚRODA)

23 grudzień 2020 r. (ŚRODA)

godzina   08:00 – 10:00

 

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy

Więcej informacji pod nr telefonu  83 / 345 35 64/65

Przewodnicząca Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz