Regulamin i karta zgłoszenia na XVII Spotkanie z Piosenką wakacyjną - pobierz

Piosenka Wakacyjna 2018

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno - konsultacje (projekt)

Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy Rokitno 05_04_18 - pobierz

Mapa nr 1 Uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe - pobierz

Mapa nr 2 Układ komunikacyjny - pobierz

Mapa nr 3 Infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna - pobierz

Mapa nr 4 Infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna - pobierz

Zał. nr 1 TEKST SUiKZP gm.Rokitno - pobierz

Zał. nr 2 Uwarunkowania zag. przestrzennego - pobierz

Zał. nr 3_ Kierunki zag. przestrzennego - pobierz


Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń SUiKZP gm. Rokitno - konsultacje (projekt)

POŚ Studium gm. Rokitno_ TEKST - pobierz

POŚ Studium gm. Rokitno_ zał. graficzny - pobierz

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że w dniu

11 maja 2018 r., /piątek/,

w godzinach 900 - 1500  w Urzędzie Gminy w Rokitnie,  będzie możliwość skorzystania z  mobilnego punktu ARiMR, świadczącego pomoc techniczną przy składaniu wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 przez aplikację eWniosek Plus.

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

Rokitno, 01.06.2018 r.

PP.6720.1.2017

Ogłoszenie wójta gminy Rokitno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

vortex energy logo

 

Energetyka wiatrowa a spolecznosci lokalne BAiD - czytaj

Raport GP - węgiel zabija - czytaj

Raport WWF - mity o OZE - czytaj

Odpowiedź na Stanowisko NIZP PZH w sprawie  farm wiatrowych G. Leventhall - czytaj

Broszura Energetyka wiatrowa Fakty - czytaj

 

Polskie Radio_Elektrownie wiatrowe nie wytwarzają dźwięków groźnych dla zdrowia - pobierz

Do Wind Turbines Make Noise - pobierz

VPL WWF Punkt Krytyczny - pobierz

 

nordic

Regulamin - pobierz

Karta zgłoszenia - pobierz

O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 15.05.2018 r. (wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 11 00 .

mamografia