Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej informuje, że dnia 19 czerwca br.  w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4) odbędzie się wakacyjna wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi.

Czas trwania akcji: godz. 8:30 – 14:00. Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec województwa lubelskiego. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tej inicjatywie (należy mieć przy sobie dokument tożsamości).

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Rokitno

z dnia 13 czerwca 2019 r.

    

Informuję wyborców, że spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. udostępniony będzie do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno w dniach
17.06.2019 r.- 24.06.2019 r. w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 9.

Warunkiem udostępnienia spisu jest przedstawienie dokumentu tożsamości.

                                                     

                                                                                     Wójt Gminy Rokitno

                                                                                               /-/ mgr Jacek Szewczuk

W związku z prognozowanym występowaniem burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h , miejscami możliwy grad należy przestrzegać zasad: