OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY ROKITNO

 Informuje, że stosownie do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. odwołuje się przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej od dnia 13 marca 2020 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 W związku z rozprzestrzeniająca się epidemią koronowirusa (COVID-19)
od dnia 20 marca 2020 roku ZAKAZUJE SIĘ

 korzystania z placów zabaw
i siłowni plenerowej usytuowanych na terenie Gminy Rokitno.
Zakaz obowiązuje do odwołania.

Wójt Gminy

/-/ Jacek Szewczuk

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem ograniczone zostały osobiste wizyty w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Grabanowie.
W sprawie ustalania ewentualnych terminów wypełniania e-wniosku oraz innych spraw wymagających bezpośredniego spotkania prosimy kontaktować się z doradcą-opiekunem gminy:
Matuszewski Andrzej 605 837 069 opiekun gminy Rokitno

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rokitno

W związku z ogłoszeniem na stanu zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców i Pracowników od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia:

 • kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna
 • świetlice wiejskie nie będą wynajmowane na organizowanie żadnych zebrań, spotkań
  i imprez okolicznościowych

Wójt Gminy

/-/ Jacek Szewczuk

OGŁOSZENIE

 W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie informuje, że do odwołania:

 1. Wstrzymane zostają wypłaty zasiłków i świadczeń w kasie Urzędu Gminy.

Prosimy o jak najszybsze wskazywanie numeru rachunku bankowego, na które będzie możliwość przesłania pieniędzy. W wyjątkowych sytuacjach zasiłki i świadczenia będą realizowane przekazami pocztowymi.

 1. Wstrzymana zostaje bezpośrednia forma obsługi interesantów. Zalecamy nawiązywanie kontaktu:

- drogą telefoniczną: 83 345 35 64/83 345 35 65,

- mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP),

- drogą pocztową na adres: Rokitno 39A, 21-504 Rokitno,

- poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do Urzędu Gminy w Rokitnie,
w której należy umieszczać dokumenty składane w formie papierowej.

 1. Wstrzymane zostaje przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych
  w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie;
 1. Kontakt z instruktorem uzależnień Panem Robertem Leśniakiem do odwołania będzie możliwy tylko w formie telefonicznej – tel. 530 457 657 (osoby z problemem alkoholowym oraz członkowie ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego)

Jednocześnie chcemy poinformować, iż w związku z zamknięciem m.in. placówek oświatowych i zwiększoną ilość absencji wśród naszych pracowników, czas załatwiania spraw może zostać wydłużony. 

Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept, dlatego też zachęcamy do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami. Prosimy o wspieranie osób, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Zapytaj sąsiada - seniora czy nie potrzebuje pomocy bądź wsparcia. Nie bądźmy obojętni, troszczmy się o siebie nawzajem!

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności

 

/-/ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Pietraszkiewicz

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości dot. zagrożenia koronawirusem, od poniedziałku tj. 16.03.2020 r. do odwołania, nieodpłatna pomoc prawna, obywatelska oraz mediacja na obszarze Powiatu Bialskiego będzie udzielana wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Porada odbędzie się po przesłaniu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wypełnionego, załączonego niżej oświadczenia (skan lub zdjęcie). Ponadto należy wskazać nr telefonu lub e-mail do kontaktu z prawnikiem.
Następnie z beneficjentem skontaktuje się prawnik, celem udzielenia porady.

INFORMACJA  

dotycząca wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

               

                W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem działania kasy Urzędu Gminy Rokitno do odwołania, zwracam się z prośbą, aby osoby, które zadeklarowały wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kasie urzędu, podały numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazany zwrot. Formularz w załączeniu.

                               Prosimy o dostarczanie formularzy pocztą na adres Urzędy Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno lub zostawienie ich w skrzynce podawczej przed wejściem do Urzędu Gminy
  do 17 kwietnia 2020 r.

 

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

 

Formularz. Zmiana sposobu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rokitno

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców i pracowników informuję, że

od dnia 16 marca (poniedziałek) 2020 r. do odwołania
 Urząd Gminy Rokitno będzie zamknięty dla interesantów
.

Urzędnicy pracują na stanowiskach i można się skontaktować z Urzędem telefonicznie lub mailowo:

 • Urząd Gminy/USC tel. 83 345 35 50;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • GOPS tel. 83 345 35 64; e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Natomiast jeżeli zaistnieje pilna potrzeba osobistego załatwienia sprawy proszę zgłosić ten fakt pracownikowi dyżurującemu przy wejściu do Urzędu.

Za niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

   Wójt Gminy

Jacek Szewczuk

Apel do mieszkańców Gminy Rokitno

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa w Polsce, Wójt Gminy Rokitno apeluje, aby załatwiając sprawy urzędowe wykorzystywali Państwo alternatywne drogi komunikacji, ograniczając w ten sposób wizyty
w siedzibie Urzędu Gminy Rokitno (tel. 83 345 35 50, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Prosimy o rozważenie możliwości załatwiania spraw poprzez składanie pism i wniosków drogą elektroniczną wykorzystując platformę e-puap (https://epuap.gov.pl), za pośrednictwem poczty lub skrzynki podawczej przy głównym wejściu do Urzędu Gminy, a także dokonywania wpłat należności z tytułu podatków i opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi korzystając z bankowości elektronicznej.

Nr rachunku bankowego (wpłaty podatku i opłata skarbowa)
 Nr 27 8037 0008 0420 0156 2000 0080
BS Łomazy Oddział Rokitno


Nr rachunku bankowego (wpłaty za odpady komunalne)
Nr 36 8037 0008 0420 0156 2000 0500
BS Łomazy Oddział Rokitno