INFORMACJA

       Urząd Gminy Rokitno informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

       W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań i typu Big Bag.

       Gmina Rokitno wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, jednakże aby ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzanie inwentaryzacji.

       W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne mieszkańcy, zainteresowani przedmiotowym tematem na terenie gminy Rokitno winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów. Druk deklaracji znajduje się w załączeniu oraz u Sołtysów.

            Sposób składania informacji:

  • pocztą na adres: Urząd Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno
  • przekazanie deklaracji do Sołtysa
  • osobiście w Urzędzie Gminy, pok. nr 17 (Sekretariat), pok. nr 15 lub pok. nr 9

 

Termin składania informacji: do dnia 25.11.2019 r.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku!!!

 

Załącznik: Deklaracja inwentaryzacji folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - Deklaracja

INFORMACJA

         Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

                            Wójt Gminy Rokitno ogłasza, co następuje:

Poddaje się pod konsultacje społeczne Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2020.

Projekt  Programu dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno, pok. nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 oraz opublikowany zostanie na stronie internetowej    www.rokitno.pl  oraz www.ugrokitno.bip.lubelskie.pl.

Opinie w sprawie projektu    proszę przesyłać na załączonym formularzu, elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Rokitno, 21-504 Rokitno 39 A. lub dostarczać osobiście do Urzędu Gminy Rokitno pokój Nr. 17.

Termin trwania konsultacji: od dnia 05.11.2019  do dnia 19.11.2019r.

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

Rokitno, dnia 05.11.2019 r.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 78

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok.

Formularz konsultacji