O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 W związku z rozprzestrzeniająca się epidemią koronowirusa (COVID-19)
od dnia 20 marca 2020 roku ZAKAZUJE SIĘ

 korzystania z placów zabaw
i siłowni plenerowej usytuowanych na terenie Gminy Rokitno.
Zakaz obowiązuje do odwołania.

Wójt Gminy

/-/ Jacek Szewczuk

OGŁOSZENIE

 W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie informuje, że do odwołania:

 1. Wstrzymane zostają wypłaty zasiłków i świadczeń w kasie Urzędu Gminy.

Prosimy o jak najszybsze wskazywanie numeru rachunku bankowego, na które będzie możliwość przesłania pieniędzy. W wyjątkowych sytuacjach zasiłki i świadczenia będą realizowane przekazami pocztowymi.

 1. Wstrzymana zostaje bezpośrednia forma obsługi interesantów. Zalecamy nawiązywanie kontaktu:

- drogą telefoniczną: 83 345 35 64/83 345 35 65,

- mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP),

- drogą pocztową na adres: Rokitno 39A, 21-504 Rokitno,

- poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do Urzędu Gminy w Rokitnie,
w której należy umieszczać dokumenty składane w formie papierowej.

 1. Wstrzymane zostaje przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych
  w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie;
 1. Kontakt z instruktorem uzależnień Panem Robertem Leśniakiem do odwołania będzie możliwy tylko w formie telefonicznej – tel. 530 457 657 (osoby z problemem alkoholowym oraz członkowie ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego)

Jednocześnie chcemy poinformować, iż w związku z zamknięciem m.in. placówek oświatowych i zwiększoną ilość absencji wśród naszych pracowników, czas załatwiania spraw może zostać wydłużony. 

Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept, dlatego też zachęcamy do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami. Prosimy o wspieranie osób, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Zapytaj sąsiada - seniora czy nie potrzebuje pomocy bądź wsparcia. Nie bądźmy obojętni, troszczmy się o siebie nawzajem!

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności

 

/-/ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Pietraszkiewicz

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości dot. zagrożenia koronawirusem, od poniedziałku tj. 16.03.2020 r. do odwołania, nieodpłatna pomoc prawna, obywatelska oraz mediacja na obszarze Powiatu Bialskiego będzie udzielana wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Porada odbędzie się po przesłaniu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wypełnionego, załączonego niżej oświadczenia (skan lub zdjęcie). Ponadto należy wskazać nr telefonu lub e-mail do kontaktu z prawnikiem.
Następnie z beneficjentem skontaktuje się prawnik, celem udzielenia porady.

INFORMACJA  

dotycząca wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

               

                W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem działania kasy Urzędu Gminy Rokitno do odwołania, zwracam się z prośbą, aby osoby, które zadeklarowały wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kasie urzędu, podały numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazany zwrot. Formularz w załączeniu.

                               Prosimy o dostarczanie formularzy pocztą na adres Urzędy Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno lub zostawienie ich w skrzynce podawczej przed wejściem do Urzędu Gminy
  do 17 kwietnia 2020 r.

 

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

 

Formularz. Zmiana sposobu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rokitno

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców i pracowników informuję, że

od dnia 16 marca (poniedziałek) 2020 r. do odwołania
 Urząd Gminy Rokitno będzie zamknięty dla interesantów
.

Urzędnicy pracują na stanowiskach i można się skontaktować z Urzędem telefonicznie lub mailowo:

 • Urząd Gminy/USC tel. 83 345 35 50;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • GOPS tel. 83 345 35 64; e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Natomiast jeżeli zaistnieje pilna potrzeba osobistego załatwienia sprawy proszę zgłosić ten fakt pracownikowi dyżurującemu przy wejściu do Urzędu.

Za niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

   Wójt Gminy

Jacek Szewczuk

Apel do mieszkańców Gminy Rokitno

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa w Polsce, Wójt Gminy Rokitno apeluje, aby załatwiając sprawy urzędowe wykorzystywali Państwo alternatywne drogi komunikacji, ograniczając w ten sposób wizyty
w siedzibie Urzędu Gminy Rokitno (tel. 83 345 35 50, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Prosimy o rozważenie możliwości załatwiania spraw poprzez składanie pism i wniosków drogą elektroniczną wykorzystując platformę e-puap (https://epuap.gov.pl), za pośrednictwem poczty lub skrzynki podawczej przy głównym wejściu do Urzędu Gminy, a także dokonywania wpłat należności z tytułu podatków i opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi korzystając z bankowości elektronicznej.

Nr rachunku bankowego (wpłaty podatku i opłata skarbowa)
 Nr 27 8037 0008 0420 0156 2000 0080
BS Łomazy Oddział Rokitno


Nr rachunku bankowego (wpłaty za odpady komunalne)
Nr 36 8037 0008 0420 0156 2000 0500
BS Łomazy Oddział Rokitno

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem ograniczone zostały osobiste wizyty w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Grabanowie.
W sprawie ustalania ewentualnych terminów wypełniania e-wniosku oraz innych spraw wymagających bezpośredniego spotkania prosimy kontaktować się z doradcą-opiekunem gminy:
Matuszewski Andrzej 605 837 069 opiekun gminy Rokitno

WAŻNE

     W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do  wszystkich wytycznych w/w służb w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

    Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz o zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia koronawirusem. Zwracamy się również z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w Urzędzie Gminy, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną, bądź przez telefon. Osoby, które zdecydują się na wizytę w urzędzie prosimy  by zachowały odpowiednią odległość – co najmniej metr  od innych osób.

     Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byli Państwo w miejscu gdzie występuje koronawirus oraz zaobserwowali u siebie takie objawy jak : gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem to należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie stacje sanitarno-epidemiologiczną

505 - 187- 728

W przypadku nasilenia się objawów należy zadzwonić pod numer 112 bądź bezpośrednio do oddziału zakaźnego

( 83 ) 414 – 72 – 65

można skontaktować się również z infolinią NFZ  800 – 190 -590

  Kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie ma jeszcze objawów należy pozostać w domu, unikać kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa.

   Osoby z objawami infekcji powinny rejestrować wizyty w NZOZ ,, PRO VITA” w Rokitnie  wyłącznie telefonicznie w celu wstępnej weryfikacji.

 ( 83 ) 345 30 06

Ponadto pacjenci NZOZ powinni unikać wizyt w przychodni .Sprawy bieżące , e-recepty, skierowania i konsultacje można załatwić telefonicznie w ramach teleporady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰ pod podanym wyżej numerem telefonu.

  Zaleca się przestrzeganie zasad higieny przez :

-  częste mycie rąk ciepłą wodą i mydłem,

-  dezynfekcje rąk środkiem na bazie alkoholu,

-  unikanie dotykania nie mytą ręką twarzy ( ust, oczu, nosa ),

- podczas kichania, kaszlu zakrywać należy usta/nos zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazowego użytku, którą trzeba każdorazowo wyrzucić
a następnie umyć ręce,

- w miarę możliwości należy zachować bezpieczną odległość od drugiego człowieka co najmniej 1-2 metry,

- szczególnie trzeba unikać kontaktu twarzą w twarz z osobą podejrzaną
o zakażenie lub zakażoną.

   Szczególną opieką należy objąć osoby starsze i schorowane . Pomagać im w codziennych czynnościach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki , załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

     Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych. Prosimy również o korzystanie wyłącznie
ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo
w serwisie instytucji publicznych na stronie www.gis.gov.pl.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rokitno

W związku z ogłoszeniem na stanu zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców i Pracowników od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia:

 • kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna
 • świetlice wiejskie nie będą wynajmowane na organizowanie żadnych zebrań, spotkań
  i imprez okolicznościowych

Wójt Gminy

/-/ Jacek Szewczuk

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie gis.gov.pl publikuje przydatne informacje dotyczące koronowirusa SARS-CoV-2 oraz prawidłowych zachowań mających na celu ograniczenie ryzyka zarażenia wirusem. Szczegułowe informacje znajdują się pod adresem strony: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie  (źródło:https://gis.gov.pl/)

Najważniejsze ifnormacje dotyczące naszego regionu są publikowa na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej. (źródło:https://pssebialapodlaska.pis.gov.pl/)