• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Mieszkańca/Gospodarka odpadami/Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2024 roku

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2024 roku

  Odpady należy wystawiać przed oznakowaną posesję (widoczny numer porządkowy) w dniu odbioru danego rodzaju odpadu do godziny 7:00.

Obowiązują kwartalne terminy uiszczania opłaty: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Opłatę można wnosić u właściwego sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Rokitno lub przelewem na rachunek bankowy: 36 8037 0008 0420 0156 2000 0500.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić w formie nowej deklaracji każdą zmianę danych, stanowiącą podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (zgon, urodziny, wyprowadzka itp.).

Miejscowości: Rokitno, Kolonia Rokitno, Pokinianka, Lipnica, Michałki, Kolonia Michałki, Hołodnica, Klonownica Duża
2024 Papier Szkło Metale i tworzywa sztuczne Bioodpady zielone Bioodpady kuchenne Popiół Pozostałości z segregacji PSZOK
Styczeń     19   18   18 27
Luty 8 14 26   16 22 16 24
Marzec     14   6   6 23
Kwiecień     19 11 15 22 15 27
Maj 24 16 31 6 2
21
  2
21
25
Czerwiec     18 4 10
25
  10
25
22
Lipiec     25 8 5
29
  5
29
27
Sierpień 1 2 27 7 8
28
  8
28
24
Wrzesień     23 6 3
16
  3
16
28
Październik     23 4 14 1 14 26
Listopad 5 8 28 12 20   20 23
Grudzień     31   17 2 17 28

 

Miejscowości: Olszyn, Kołczyn, Kolonia Kołczyn, Zaczopki, Kolonia Zaczopki, Pratulin, Derło, Cieleśnica, Cieleśnica-Pałac
2024 Papier Szkło Metale i tworzywa sztuczne Bioodpady zielone Bioodpady kuchenne Popiół Pozostałości z segregacji PSZOK
Styczeń     15   18   18 27
Luty 8 14 13   16 22 16 24
Marzec     15   6   6 23
Kwiecień     16 11 15 22 15 27
Maj 24 16 14 6 2
21
  2
21
25
Czerwiec     13 4 10
25
  10
25
22
Lipiec     12 8 5
29
  5
29
27
Sierpień 1 2 12 7 8
28
  8
28
24
Wrzesień     9 6 3
16
  3
16
28
Październik     16 4 14 1 14 26
Listopad 5 8 19 12 20   20 23
Grudzień     19   17 2 17 28

 

 
do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.